'Τοπική Αυτοδιοίκηση από την κρίση στην πρόκληση' 15 Μαρτίου 2014

'Τοπική Αυτοδιοίκηση από την κρίση στην πρόκληση' 15 Μαρτίου 2014

Μια σημαντική εκδήλωση σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο για τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, πραγματοποίησε ο Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ...

Μια σημαντική εκδήλωση σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο για τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, πραγματοποίησε ο Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από την κρίση στην πρόκληση.”

Ακολουθούν συνημμένα οι παρουσιάσεις των ομιλητών της ημερίδας

για την παρουσίαση του κ. Νίκου Παπαγγελή σε μορφή ppt παρακαλώ πατήστε εδώ