Περιφερειακές Ενώσεις

Περιφερειακές Ενώσεις

 • ΠΕΔΑ
  Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Γεώργιος
  Διεύθυνση: Koτσικά 4, Αθήνα, 10434
  Τηλέφωνο: 210 3646754-6
  Fax: 210 3646306
  https://www.pedattikis.gr/