Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από :

- Τον Πρόεδρο Δημήτρη Αργιανά
- Τον Γραμματέα Κουτσάκη Μιχάλη  και
- Τον Ταμία Σωτήρη Ντούρο .

Συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα, περίπου μία φορά τον μήνα, και αποφασίζει αντί του Δ.Σ. Οι αποφάσεις της εγκρίνονται από το επόμενο Δ.Σ.

 

Κλείσιμο