Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από :

- Πρόεδρος: Δημήτρης Αργιανάς
- Διευθυντής: Βασίλης Ξένος – Γαβριέλης
- Γραμματέας:  Φώτης Μαρκόπουλος
- Ταμίας: Μιχάλης Κουτσάκης 

Συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα, περίπου μία φορά τον μήνα, και αποφασίζει αντί του Δ.Σ. Οι αποφάσεις της εγκρίνονται από το επόμενο Δ.Σ.