Επίσκεψη στις Βρυξέλλες στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού. Τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίστηκε από τη Ε.Ε. Στην επίσκεψη έλαβαν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού. Τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίστηκε από τη Ε.Ε. Στην επίσκεψη έλαβαν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετιζόμενα Αρχεία:

Brochure on the Investment Plan for Europe (EFSI)

IP-16-3042_EN

March 2017_Cohesion Policy - nn  Sampaniotis

Ms RIGA PPT 2017-03-28 ppt YG-YEI

NA0117150ELN_002

Petrits  Hellenic Municipalities - Migration EL

Publications Update MARCH 2017

SOTEU brochure EN


SPEECH-16-3043_EN

THE JUNCKER COMMISSION publication

The Juncker Commission


Visit no. 410477 programme (170328_15-25)


White paper on the future of Europe

Παρουσίαση PPP EL V 1_2

Παρουσίαση PPT_EC Citizens_EN_FINAL_3