Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

1. «ΕΟΕΣ και Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
2. 2018 «Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
3. «Δημιουργική Ευρώπη»

 Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

                                                           
 
      Εισηγητής: Αντώνης Καρβούνης, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικό Σημείο Επαφής
      ΕΟΕΣ
 
 
 
Εισηγητής : Γιάννης Δρίνης, Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊστάμενος του Τμήματος  Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Δ/νσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 
 
 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Κομνηνού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.