Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

 Πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και την ΠΕΔ Αττικής με τα ακόλουθα θέματα εργασιών:

                                                           
1.      «ΕΟΕΣ και Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 
      Εισηγητής: Αντώνης Καρβούνης, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικό Σημείο Επαφής
      ΕΟΕΣ
 
 
2.      2018  «Έτος  Ευρωπαϊκής  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς»
 
Εισηγητής : Γιάννης Δρίνης, Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊστάμενος του Τμήματος  ¶ϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Δ/νσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & ¶ϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 
 
3.      «Δημιουργική Ευρώπη»
 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Κομνηνού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλείσιμο