Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία» στις 31 Μαρτίου 2023 στα γραφεία του ΕΟΕΣ.
Βρείτε ολόκληρη την εισήγηση του Προέδρου, κ. Δημήτρη Αργιανά,
εδώ