Γενική Συνέλευση 17/3/2017

Γενική Συνέλευση 17/3/2017

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ στις 17/3/2017 στην αίθουσα ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ της ΚΕΔΕ. Στην Γ.Σ παρέστη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που απεύθυνε χαιρετισμό . Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, έγινε ενημέρωση από τον Δρ.Ράλλη Γκέκα για τα «Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τους ΟΤΑ»

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ στις 17/3/2017 στην αίθουσα ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ της ΚΕΔΕ. Στην Γ.Σ παρέστη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που απεύθυνε χαιρετισμό . Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, έγινε ενημέρωση από τον Δρ.Ράλλη Γκέκα για τα «Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τους ΟΤΑ»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την "Ενημέρωση για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τους ΟΤΑ" που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση από τον Δρ. Ράλλη Γκέκα