ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΟΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΟΕΣ

Θέμα: «ΕΟΕΣ, ο νέος Κανονισμός και Εθνικές αρχές, ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΒΑΣΙΛΗ ΞΕΝΟΥ - ΓΑΒΡΙΕΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε.Ο.Ε.Σ

 

Θέμα: «ΕΟΕΣ, ο νέος Κανονισμός και Εθνικές αρχές
Βρυξέλλες 26 Ιουνίου 2014
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΒΑΣΙΛΗ ΞΕΝΟΥ - ΓΑΒΡΙΕΛΗ 
                                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε.Ο.Ε.Σ
 
Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και Κύριοι Ευρωπαίοι Πολίτες    
Μια θερμή καλημέρα προς όλους εσάς που από τις γειτονιές της Ευρώπης είστε σήμερα εδώ και φυσικά και στους οικοδεσπότες μας. Θέμα μας «Ε.Ο.Ε.Σ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ».
 
 Στην Ελλάδα, από την οποία και προέρχομαι, έχουν την έδρα τους οι «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»  και «ΕΥΞΗΝΗ ΠΟΛΗ», τις θέσεις των οποίων επί του θέματος και θα σας παρουσιάσω, τηλεγραφικά δίνοντας το πρώτο στίγμα στη συζήτησή μας. Θα ανοίξω όμως την τοποθέτησή μου με αυτό που πιστεύουμε ότι αποτελεί την μόνιμη και γενεσιουργό αιτία των επιμέρους πτυχών του θέματος.        

Η σχέση των Ε.Ο.Ε.Σ, η εφαρμογή του νέου Κανονισμού και η θέση των εθνικών αρχών δεν είναι θέμα τεχνικό είναι πρωτίστως θέμα πολιτικό και έχει να κάνει με το κατά πόσο η πολιτική βούληση για την θέση και τον ρόλο των Ε.Ο.Ε.Σ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όπως καταγράφηκε στους Κανονισμούς 1082/2006 και 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενστερνίζονται οι Κυβερνήσεις των κρατών – μελών και πως αυτή διαχέεται προς τα εθνικά σημεία επαφής και αντίστοιχα στα αρμόδια όργανα που διαχειρίζονται τα θέματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής συνεργασίας. Έχει να κάνει με το αν προσβλέπουν στους Ε.Ο.Ε.Σ. ως εταίρους και συνεργάτες σε μια κοινή πορεία και όχι ως ένα εμπόδιο. Και τέλος έχει να κάνει με το αν όλοι κατανοούμε  την προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην προσδοκώμενη από όλους μας, κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση και δράση. Και αυτά σε μια περίοδο που κορυφώνονται οι διαδικασίες της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

 
Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Δείχνει τις ανησυχίες όλων μας για το πόσο θα πάνε τα πράγματα καλύτερα με τον νέο Κανονισμό. Ποια θα είναι η τύχη του. τι βελτιώνει. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε ένα περιβάλλον  πολιτικό – οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο χαρακτηρίζεται από μια βαθιά πολιτισμική και όχι μόνο οικονομική και νομισματική κρίση. Το  μήνυμα των πρόσφατων ευρωεκλογών ήταν σαφές και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Μήνυμα και για όλους εμάς που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε κοντά στον ευρωπαίο πολίτη.
Σε αυτό το περιβάλλον είναι φυσικό τα προβλήματα να είναι όχι μόνο τεχνικού περιεχομένου αλλά βαθύτερα και πιο ουσιαστικά. Με πρώτο αυτό της απαιτούμενης χρονικής περιόδου ίδρυσης ενός Ε.Ο.Ε.Σ. με άνοιγμα χρόνου που φτάνει και τους 12 μήνες. (από 3μηνο - 6μηνο) και συνεχίζω.
Δεν συμμετέχουμε στην διαμόρφωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των εθνικών ΕΣΠΑ. Έτσι ακυρώνεται στην πράξη η πρόβλεψη του νέου Κανονισμού για την εδαφική συνεργασία και την δυνατότητά των Ε.Ο.Ε.Σ. να αποτελέσουν και διαχειριστική αρχή όποιου προγράμματος. Η ίδια αντιμετώπιση και για προγράμματα που έχουν την έννοια της εδαφικής συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.
Δεν προβλέπεται η θεσμική παρουσία  στον σχεδιασμό και την χάραξη των στρατηγικών για τις Μακροπεριφέρειες (μόνο ευκαιριακά). Ενώ μας ζητείται η εταιρικότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων που όμως είναι το κύριο συστατικό της ύπαρξής μας.
 
Προβλήματα αναφύονται όταν θα έλθει η στιγμή στελέχωσης με το κατάλληλο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες και τα προγράμματα που καλείται να υλοποιήσει ο Ε.Ο.Ε.Σ (ΑΣΕΠ) για να περάσω στην μεγάλη αντίφαση το να μην μπορούμε να ασκήσουμε δράσεις που μπορούν, αντίθετα, να ασκούν μεμονωμένα οι Δήμοι – μέλη του. (π .χ προγραμματικές συμβάσεις, συμμετοχή στις όποιες διοικητικές ή μη μεταρρυθμίσεις).
Υπό αυτές τις συνθήκες οι Ε.Ο.Ε.Σ. δεν θα αναγορευθούν ποτέ σε ρόλο στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. Π. χ  με την παροχή μέσω της πλατφόρμας των Ε.Ο.Ε.Σ. στοιχείων για υλοποιηθέντα έργα και συνεργασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και με την συμμετοχή τους στην διαδικασία περιοδικών αξιολογήσεων. Δεν θα συνδράμουν στις μακροπεριφερειακές πολιτικές.
 
Τι πρέπει να ακολουθήσει;
Πρώτο βήμα: Η απαρέγκλιτη εφαρμογή στην πράξη, του νέου κανονισμού 1303/2013 από όλες τις εθνικές αρχές. Η πολιτική βούληση όπως εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να βρει την πλήρη έκφρασή της και στην καθημερινή πράξη και πρακτική χωρίς καθυστέρηση. (πιθανόν η ίδρυση παρατηρητηρίου)
 
Διαρκές βήμα: Ο συνεχής διάλογος τόσο μεταξύ μας όσο κυρίως με τις εθνικές αρχές. Διάλογος που πρέπει να καθιερωθεί από εμάς, (όπως αυτός σήμερα) και μάλιστα να πραγματοποιείτε σε πόλη της χώρας που ασκεί την Προεδρία. Και αυτό γιατί οι τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για τους Ε.Ο.Ε.Σ. να γνωρίσουν την δράση τους και το σημαντικότερο να αισθάνονται την Ευρώπη στην γειτονιά τους.
 
Θέλω να τελειώσω με τα λόγια του Ζαν Μονέ, ενός από τους μεγάλους οραματιστές της Ε.Ε. υπάρχουν, έλεγε, δύο κατηγορίες Ανθρώπων, αυτοί που θέλουν να είναι κάποιοι και αυτοί που θέλουν ν’ αφήσουν κάτι. Εμείς επιλέγουμε την δεύτερη κατηγορία. Ας γίνει λοιπόν πεποίθησή μας ότι Οι Ε.Ο.Ε.Σ.  ΗΡΘΑΝ  ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΝΟΥΝ  ΚΑΙ  ΘΑ  ΜΕΙΝΟΥΝ.  
          
 Σας ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΣ - ΓΑΒΡΙΕΛΗΣ.

Διαβάστε επίσης: Την ομιλία στα αγγλικά