Έκθεση κ. Αντώνη Καρβούνη, στελέχους του ΥΠΕΣ

Έκθεση κ. Αντώνη Καρβούνη, στελέχους του ΥΠΕΣ

Έκθεση του κ. Αντώνη Καρβούνη, στελέχους του ΥΠΕΣ, αναφορικά με τη συμμετοχή του ως εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ και της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για τους ΕΟΕΣ στις εργασίες του εργαστηρίου της Επιτροπής των Περιφερειών για την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας για τους ΕΟΕΣ και τον διάλογο με τις Εθνικές Αρχές.

Έκθεση του κ. Αντώνη Καρβούνη, στελέχους του ΥΠΕΣ, αναφορικά με τη συμμετοχή του ως εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ και της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για τους ΕΟΕΣ στις εργασίες του εργαστηρίου της Επιτροπής των Περιφερειών για την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας για τους ΕΟΕΣ και τον διάλογο με τις Εθνικές Αρχές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έκθεση