Συμπόσιο ECHOPOLIS 2017 - ''Επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων και το κοινωνικό κόστος τους''

Συμπόσιο ECHOPOLIS 2017 - ''Επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων και το κοινωνικό κόστος τους''

22 Iουνίου 2017, 8.30 πμ- 5.30 μμ,
Τόπος : Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του Συμποσίου ECHOPOLIS 2017:
Επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων και το κοινωνικό κόστος τους
22 Iουνίου 2017, 8.30 πμ- 5.30 μμ, Τόπος : Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

Αντικείμενο της συνάντησης
Από τη γέννηση ή ακόμη και από την προγεννητική περίοδο, τα παιδιά εκτίθενται σε ένα ευρύτατο ηχητικό τοπίο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη γνωστική τους ανάπτυξη και για την προσαρμογή τους στον κόσμο, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβές για την υγεία τους, ειδικά όταν τα επίπεδα θορύβου είναι υπερβολικά υψηλά και όταν προκαλείται εξαιρετικά παρατεταμένη έκθεση. Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα από τους ενήλικες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν μια επικίνδυνη θορυβώδη κατάσταση και να προστατευθούν από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία χαρακτηρίζει το θόρυβο ως ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί συντονισμένη δράση σχετικά με την ποιότητα των κτιρίων που φιλοξενούν παιδιά και την προστασία των νέων κατά των κινδύνων που απορρέουν από την ακρόαση έντονης μουσικής.

Ο Οργανισμός SDMed
Η SDMed Οbservation, Planning and Eco-Innovation ήταν εμπνευστής και οργανωτής της σειράς εκδηλώσεων ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2013, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και με την παρουσία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» στα τέλη του 2013. Έκτοτε, προωθεί σχετικές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μέσω συνεργαζόμενων δικτύων.

ECHOCitizen campaign
Η δράση στοχεύει στην κινητοποίηση των ενδιαφερομένων φορέων, οργανώνοντας τοπικές συναντήσεις για το θόρυβο και την υγεία εντός του δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη των υπηρεσιών αρμόδιων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς και των CSOs που εργάζονται στα θέματα αυτά. Θα δημιουργήσει επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια υπό μορφή «ηχητικών περιπάτων» στην πόλη, για τη δημιουργία ηχοτοπίων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές.
Η εθνική συνάντηση φορέων (stakeholders) ECHOPOLIS 2017 επιχειρεί να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο και να εκκινήσει τη δημιουργία κόμβων ενός δικτύου για την καταπολέμηση του θορύβου και τη βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος στην Αθήνα. Φιλοξενείται από τα ΤΕΙ Αθήνας που αποτελούν βασικό stakeholder του έργου σύμφωνα και με τους αναπτυξιακούς στόχους του Προγράμματος. ( Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών και Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας)

Στόχοι της συνάντησης είναι:
♦ να προβεί σε ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τον υπερβολικό θόρυβο για την ακοή, τη μάθηση, τον ύπνο, το άγχος, την κόπωση και τη δημιουργία κοινωνικού κόστους
♦ να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος στα νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους μουσικής...
♦ να καταγράψει τις προτεραιότητες προς υλοποίηση από τους διάφορους φορείς (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, γονείς, βιομηχανία, επιστήμονες ακουστικής...) για την αποτελεσματική προστασία της υγείας των νέων.
Για περισσότερες πληροφορίες και το Πρόγραμμα, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της SDMED : http://www.sd-med.org


FB Page : ECHOCitizen Campaign

για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή .pdf παρακαλώ πατήστε εδώ