Σεμινάρια για Πλατφόρμα ενημέρωσης για Ευρωπαικά προγράμματα και για πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Σεμινάρια για Πλατφόρμα ενημέρωσης για Ευρωπαικά προγράμματα και για πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Ο «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» σχεδίασε και θέτει από 1ης Δεκεμβρίου 2012 σε δοκιμαστική εφαρμογή μέσα από την ιστοσελίδα του, την πλατφόρμα αποκλειστικής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσηςτων Δήμων – μελών του για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Από 1ης Μαρτίου 2013 και αφού λάβει υπόψη τις όποιες παρατηρήσεις σας...

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1/12/2012
ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ- ΜΕΛΗ
 
Θέμα :  1. Πλατφόρμα αποκλειστικής ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα
            2. Αξιοποίηση της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα «LeonardoDaVici» 
 
           
            Ο «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» σχεδίασε και θέτει από 1ης Δεκεμβρίου 2012  σε δοκιμαστική εφαρμογή μέσα από την ιστοσελίδα του, την πλατφόρμα αποκλειστικής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσηςτων Δήμων – μελών του για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Από 1ης Μαρτίου 2013 και αφού λάβει υπόψη τις όποιες παρατηρήσεις σας, θα περάσει στη φάση επίσημης λειτουργίας, δίνοντάς σας και τον κωδικό (αποκλειστικός για κάθε Δήμο – μέλος) με  τον οποίο θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες του. Για την επιτυχή από τον Δήμο πρόσβαση και αξιοποίηση της πλατφόρμας, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο των στελεχών προγραμματισμού που εσείς θα ορίσετε, των Δήμων – μελών, στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και από ώρα 10.00 έως 11.30 στην Αθήνα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΕΤΑΑ Μυλλέρου 73-77 στο Μεταξουργείο (στάση Μετρό Μεταξουργείο). Για την καλύτερη  αξιοποίηση της θα είναι μαζί μας και στελέχη του ΥΠ.ΕΣ από την Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών.
 
Επίσης από 1ης Νοεμβρίου 2012 ο «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση «LEONARDODAVICI 2012-2014» που αφορά στην προώθηση ενός διοικητικού συστήματος λειτουργίας των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Δήμους, με συντονιστή την ΕΕΤΑΑ και εταίρους από Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λιθουανία. Τα αποτελέσματα της δράσης στην διετή διάρκεια  του προγράμματος θα διαχέονται, με ευθύνη του Ε.Ο.Ε.Σ, σε όλους τους Δήμους – μέλη και στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα  και στον ίδιο χώρο και από ώρα από 11.30 έως 12.30 σεμινάριο στελεχών που διαχειρίζονται τα θέματα κοινωνικής πολιτικής των Δήμων και που θα πρέπει να είναι γνώστες της Αγγλικής, αφού οι τηλεδιασκέψεις με τους εταίρους θα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.
 
  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα) το αργότερο μέχρι 30/11/2012 με fax. ή e. Mail. υπεύθυνη κ. Σταυρούλα Κουτσάκη.