ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - σεμινάριο με θέμα : Η τοπική αυτοδιοίκηση συναντά την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά: Ιδέες και Δράσεις για το 2018, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - σεμινάριο με θέμα : Η τοπική αυτοδιοίκηση συναντά την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά: Ιδέες και Δράσεις για το 2018, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ εταίρος του προγράμματος DEN CuPID για την Ελλάδα και η ΠΕΔ Αττικής διοργανώνουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και από ώρα 10.00 έως 14.30, στην αίθουσα του Δ.Σ. Κότσικα 4 σεμινάριο με θέμα :
Η τοπική αυτοδιοίκηση συναντά την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά: Ιδέες και Δράσεις για το 2018, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το σεμινάριο καλούνται να παρακολουθήσουν αιρετοί και στελέχη προγραμματισμού και πολιτιστικών θεμάτων.
 
Το 2018 έχει ανακηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πιστεύουμε ότι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση θα βοηθήσει όλους μας να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε δράσεις σχετικές με το θέμα αυτό.