Πρόγραμμα DEN-CuPID
Digital Educational Network for Cultural Projects' Implementation and Direction

Πρόγραμμα DEN-CuPID
Digital Educational Network for Cultural Projects' Implementation and Direction

Το πρόγραμμα DEN-CuPID (Digital Educational Network for Cultural Projects' Implementation and Direction) εγκρίθηκε για υλοποίηση στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (2016-1-EL01-KA202-023542) με επικεφαλής την Ε-Τρίκαλα, αναπτυξιακή εταιρία δήμου Τρικκαίων.

Στο πρόγραμμα μετέχουν οι εξής χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία.

Στόχος του είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα προγραμμάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να έχουν την απαιτούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση. Συγκεκριμένα, η ομάδα-στόχος του προγράμματος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο στελέχη δήμων, συλλέκτες, στελέχη πολιτιστικών συλλόγων, υπευθύνους μικρών μουσείων κλπ, αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, κύρια όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019.

Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία
συμμετέχει στη διεξαγωγή έρευνας που θα γίνει με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και θα απευθύνεται σε στελέχη δήμων προκειμένου να διευκρινιστούν οι ανάγκες και οι απορίες τους σε σχέση με την πολιτιστική διαχείριση (έτσι ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι όσο πιο στοχευμένο γίνεται), ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να επιμορφώσει στελέχη των δικών του δήμων (με φυσική παρουσία δύο ατόμων και εξ αποστάσεως ενός σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δημιουργία πλατφόρμας μέσω της οποίας θα συνεχίσουν οι ενδιαφερόμενοι να εκπαιδεύονται σε τέτοια θέματα ακόμη και μετά το πέρας του προγράμματος.

Κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο