Ολοκλήρωση Eτήσιας τακτικής Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»

Ολοκλήρωση Eτήσιας τακτικής Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»

Την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία» στο ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα.

Τα θέματα που απασχόλησαν την Συνέλευση ήταν τα εξής:

1. Απολογισμός δράσης έτους  2023 –  Προγραμματισμός 2024,

2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2023 – Προϋπολογισμός 2024,

3. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2022,

4. Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2022,

5. Αναπροσαρμογή συνδρομής μελών σύμφωνα με την απογραφή του 2021, 6. Εγγραφή νέων μελών.