Κείμενο συμπερασμάτων της ημερίδας με θέμα: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Οι πολιτικές συνοχής και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας»

Κείμενο συμπερασμάτων της ημερίδας με θέμα: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Οι πολιτικές συνοχής και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας»

για να δείτε το κείμενο συμπερασμάτων στα ελληνικά παρακαλώ πατήστε εδώ