Η 13η Ετήσια Συνάντηση της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Η 13η Ετήσια Συνάντηση της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Στόχος της Πλατφόρμας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών επί τόπου, προωθώντας τους ΕΟΕΣ ως εργαλείο εδαφικής συνοχής και προβάλλοντας τα έργα τους, υποστηρίζοντας παράλληλα τις συμβουλευτικές εργασίες της ΕτΠ σε διασυνοριακά ζητήματα. Στην εκδήλωση αυτή, πολιτικοί και τεχνικοί εκπρόσωποι των υφιστάμενων ΕΟΕΣ και λοιποί συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για ενδιαφέροντα νέα έργα που υλοποιούνται από τους ΕΟΕΣ, ενώ η λήξη σηματοδοτήθηκε με ιστορική ξενάγησή τους στην Πράσινη Γραμμή.

Για να διαβάσετε το χαιρετισμό του Προέδρου πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την εισήγηση του Διευθυντή πατήστε εδώ