Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ''Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία'' και Ε.Ε.Τ.Α.Α

Η συνεργασία, η οποία συμφωνείται με το παρόν, αποβλέπει στην αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία», με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της «Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης»...

E.O.E.Σ Διαβούλευση

Με τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συμβάλετε στην κατάρτιση της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας "Η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΟΕΣ" την οποία θα ολοκληρώσει η Επιτροπή των Περιφερειών στις αρχές του 2011, και στο επακόλουθο νομοθετικό έργο των θεσμικών Οργάνων.

Κλείσιμο