Νέα

Ημερίδα για το «Έτος κατά της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού»

Στα πλαίσια του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ που υλοποίησαν από κοινού, η ΕΕΤΑΑ, ο Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και ο Δήμος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ για το «Έτος κατά της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού», προτάθηκε...

Ημερίδα: Αλληλοβοήθεια-Κινητοποίηση-Συμμετοχή: Τοπικές και υπερτοπικές δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

«Αλληλοβοήθεια-Κινητοποίηση-Συμμετοχή: Τοπικές και υπερτοπικές δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»...

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ''Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία'' και Ε.Ε.Τ.Α.Α

Η συνεργασία, η οποία συμφωνείται με το παρόν, αποβλέπει στην αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία», με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της «Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης»...

E.O.E.Σ Διαβούλευση

Με τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συμβάλετε στην κατάρτιση της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας "Η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΟΕΣ" την οποία θα ολοκληρώσει η Επιτροπή των Περιφερειών στις αρχές του 2011, και στο επακόλουθο νομοθετικό έργο των θεσμικών Οργάνων.

Κλείσιμο