Συμμετοχή του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ στην 9η Ετήσια Συνάντηση της Πλατφόρμας των Ε.Ο.Ε.Σ στην Ισπανία

Συμμετοχή του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ στην 9η Ετήσια Συνάντηση της Πλατφόρμας των Ε.Ο.Ε.Σ στην Ισπανία

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα της Ισπανίας η 9η Ετήσια Γενική Συνέλευση των ΕΟΕΣ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα της Ισπανίας η 9η Ετήσια Γενική Συνέλευση των ΕΟΕΣ. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους ΕΟΕΣ, το μέλλον της εδαφικής συνεργασίας και τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και τον Ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό.

Ο ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ συμμετείχε στην εκδήλωση με ειδικό συνεργάτη.