Κοινή επιστολή-πρόταση των ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και Εύξεινη Πόλη ,στην πλατφόρμα των ΕΟΕΣ στις Βρυξέλλες, σχετική με την “Λευκή Βίβλο”

Κοινή επιστολή-πρόταση των ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και Εύξεινη Πόλη ,στην πλατφόρμα των ΕΟΕΣ στις Βρυξέλλες, σχετική με την “Λευκή Βίβλο”

Τα μέλη του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-όλα οργανισμοί αυτοδιοίκησης - από πέντε χώρες του ευρωμεσογειακού χώρου, έχουν βαθιά την πεποίθηση ότι οι λαοί της Ευρώπης βιώνουμε με διαφορετική ένταση από χώρα σε χώρα, μια βαθιά πολιτισμική κρίση

 «Αγαπητέ Πρόεδρε

Φίλες και Φίλοι εκπρόσωποι των ΕΟΕΣ
Τα μέλη του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-όλα οργανισμοί αυτοδιοίκησης - από πέντε χώρες του ευρωμεσογειακού χώρου, έχουν βαθιά την πεποίθηση ότι οι λαοί της Ευρώπης βιώνουμε με διαφορετική ένταση από χώρα σε χώρα, μια βαθιά πολιτισμική κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, θεσμών, ιδανικών, πρακτικών και συμπεριφορών και το σημαντικότερο, έλλειψης οραμάτων. Εάν αυτή η θέση γίνει αφετηρία για μια νέα εκκίνηση, τότε το αύριο, κατά την άποψη μας, θα είναι ευοίωνο. Η άποψη που θέλει την κρίση μόνο οικονομική, νομισματική και δημοσιονομική δεν αναδεικνύει παρά την κορυφή του παγόβουνου. Γιαυτό και οι όποιες «σωστικές» παρεμβάσεις γίνουν, πιστεύουμε ότι θα είναι προσωρινές, αφού δεν προσεγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ενδημούσα ή εισαγόμενη τρομοκρατία, οι επανακάμπτοντες εθνικοί εγωισμοί και οι εκ νέου ανυψώσεις συνόρων, το πλήθος των πολιτικών, πολιτιστικών, εθνικών και θρησκευτικών προκαταλήψεων που με νέα δυναμική επανεμφανίζονται στις γειτονιές της Ευρώπης παράλληλα με τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, επιβεβαιώνουν τους φόβους μας. 
 
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, ο τόσο εμβληματικός και τόσο κοντινός  θεσμός στον ευρωπαίο πολίτη σε ένα συνεχώς εντεινόμενο, όπως το περιγράφουμε περιβάλλον, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης, δεν θα έχουν μέλλον. Στο ερώτημα τι κάνουμε, προτείνουμε να απαντήσουμε ανοίγοντας ένα κοινό βηματισμό στο θέμα «Ευρώπη του αύριο».
 
Από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2017, η «Λευκή Βίβλος», περιέχοντας πέντε (5) άξονες σχετικούς με το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέθεσε στην  ολομέλεια του Ε.Κ. και την δική του θέση. Εμείς θα συζητήσουμε για τον ποιο δρόμο προκρίνουμε; Θα δώσουμε λόγο στον ρόλο μας; Ή θα μείνουμε απλοί ακροατές ή και χειροκροτητές ;
 
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας  ιδρύθηκαν ως αναπτυξιακά εργαλεία στην υπηρεσία της διαπεριφερειακής, διασυνοριακής, διακρατικής συνεργασίας, συμβάλλοντας με το έργο τους- πέραν όλων των άλλων- στην κοινωνική συνοχή, στην συνειδητοποίηση του ευρωπαίου πολίτη και στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η αέναη πορεία προς την άυλη και υλική ανάπτυξη προϋποθέτει πρωτίστως, από μέρους όλων μας, πολιτική επιλογή και βέβαια την αντίστοιχη βούληση. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία  η επικρατούσα, στο μεγαλύτερο μέρος των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών αρχών λογική που βλέπει την Ε.Ε μόνο ως ταμείο από το οποίο συνεχώς εισπράττουμε πόρους, θα γίνει κυρίαρχη και μοιραία αυτοκαταστροφική.   
 
Το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σημαντικότερου πολιτισμικού γεγονότος στον κόσμο το 20ου αιώνα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι θέμα μόνο των ηγετών και των ειδικών περί τα κέντρα των αποφάσεων, είναι και πρέπει να γίνει και θέμα των λαών της. Γιατί εκεί στις γειτονιές της Γηραιάς Ηπείρου όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενδημεί η λαϊκή σοφία και η δημιουργική φαντασία και αυτά πρέπει να αναζητήσουμε στην προσπάθεια για το κοινό αύριο, με Παιδεία, Δημοκρατία, Αποκέντρωση, Ισότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη και Αξιοπρέπεια.
 
Πρότασή μας, η  έκτακτη συνεδρίαση των μελών της πλατφόρμας  με θέμα «Λευκή Βίβλος»,  να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Επιπλέον έξοδα δεν θα υπάρξουν πέραν των όσων γίνονται με την μετάβαση μας στις Βρυξέλλες. Τα οφέλη όμως θα είναι σημαντικά αφού στην συνέχεια οι ΕΟΕΣ θα αξιοποιήσουν τον όλο προβληματισμό στις έδρες τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, στον προγραμματισμό τους. Πάντα  στην λογική της συνέργιας  στην πορεία του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
 
Στην συνάντηση προτείνουμε να κληθούν ως εισηγητές ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και ο  Πρόεδρος της πλατφόρμας.
 
            Λεπτομέρειες προτείνουμε να συζητηθούν εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή και ορισθεί επιτροπή που θα αναλάβει το όλο εγχείρημα.   
 
 
                                                             Οι Πρόεδροι
ΕΟΕΣ  ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ                                                    ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δημήτρης Αργιανάς                                                              Σπύρος Σπυρίδων