Προγραμματισμός επίσκεψης στις Βρυξέλλες

Προγραμματισμός επίσκεψης στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος μας , ενέκρινε επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού με στόχο να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίζεται από τη Ε.Ε. Στην επίσκεψη θα λάβουν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος μας , ενέκρινε επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού με στόχο να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίζεται από τη Ε.Ε.
Στην επίσκεψη θα λάβουν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.