Ημερίδα τεχνικής εκπαίδευσης: «Ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ημερίδα τεχνικής εκπαίδευσης: «Ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016, και ώρες 9:00-14:30, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4, Αθήνα)

  Πρόσκληση

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και η Π.Ε.Δ. Αττικής διοργανώνουν ημερίδα τεχνικής εκπαίδευσης με θέμα:
Ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισαγωγή στην αναζήτηση και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 
Εκπαιδεύτρια: Ευσταθία Χατζή, Σύμβουλος σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων – Συντονίστρια έργων ΙΜΕ
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016, και ώρες 9:00-14:30, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α.(Κότσικα 4, Αθήνα).
 
Η συνάντηση απευθύνεται στα στελέχη προγραμματισμού των Δήμων.
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισαγωγή στην αναζήτηση και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 
09:00-09:30 Εγγραφές
09:30-10:00  Στάδιο προγραμματισμού: Εισαγωγή
10:30-11:00  Διάλειμμα για καφέ
11:00-11:30 
Στάδιο προγραμματισμού (συνέχεια)
 Επιλογή κατάλληλου προγράμματος
 Εντοπισμός χρηματοδοτικής πρόσκλησης
11:30-12:00
Στάδιο αναγνώρισης
 Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών
 Problem Tree - Προσδιορισμός του προβλήματος
 Objective Τree - Προσδιορισμός επιθυμητής κατάστασης
12:00-12:30  Άσκηση: Problem Tree
12:30-13:00  Άσκηση: Objective Τree
13:00 -13:30  Διάλειμμα για φαγητό
13:30-14:00 
Διαμόρφωση της πρότασης
 Καθορισμός στόχων
 Καθορισμός αποτελεσμάτων
 Καθορισμός παραδοτέων
 Καθορισμός πακέτων εργασίας
 Προϋπολογισμός
14:00-14:30 Άσκηση: καθορισμός πακέτων εργασίας και παραδοτέων, Προϋπολογισμός
14:30  Σύνοψη αποτελεσμάτων
 
PDF FILES