ΗΜΕΡΙΔΑ Από την ιδέα στην πρόταση. Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus+

ΗΜΕΡΙΔΑ Από την ιδέα στην πρόταση. Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus+

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016 αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4, Αθήνα)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 
 
Πρόσκληση

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και η Π.Ε.Δ. Αττικής διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση με θέμα:
Από την ιδέα στην πρόταση. Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα
“Ευρώπη για τους Πολίτες” και “Erasmus+”
 
Εισηγητές: Δρ Αντώνης Καρβούνης (Στέλεχος Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, Εθνικό Σημείο Επαφής και Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής των Εθνικών εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»)
 
Δρ. Αφροδίτη Καμάρα (Ιστορικός - Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρο-νομιάς, T.I.M.E. Heritage).
 
Δέσποινα Λαμπαδά (Ιστορικός - Συνεργάτης για θέματα πολιτιστικής διαχείρι-σης, ΕΟΕΣ Αμφικτυονία).
 
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4, Αθήνα).
 
Η συνάντηση απευθύνεται στα στελέχη προγραμματισμού και πολιτιστικών υποθέσεων των Δήμων.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία      Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ
Δημήτρης Αργιανάς                                    Ηρακλής Γκότσης
τ. Δήμαρχος                                                 Δήμαρχος Νέας Ιωνίας 
 
 
 
Πρόγραμμα
 
09:30-10:00:              Εγγραφές
10:00-10:45:              Συγκρότηση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες
Δρ. Αντώνης Καρβούνης, στέλεχος ΥΠΕΣΔΑ
 
10:45-11:00:              Συζήτηση
 
11:00-11:20:              Το πρόγραμμα Erasmus+: Κατηγορίες δράσεων και προσκλήσεις
Δρ Αφροδίτη Καμάρα, Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, T.I.M.E. Heritage
11:30-12:30:              Συγκρότηση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Erasmus+
Δρ Αφροδίτη Καμάρα, Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, T.I.M.E. Heritage
Δέσποινα Λαμπαδά, Συνεργάτης για θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, ΕΟΕΣ Αμφικτυονία
12:30-13:00:              Συζήτηση
 
Σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας θα προσφέρεται καφές.