Εκπαιδευτικό διήμερο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του έργου LADDER

Εκπαιδευτικό διήμερο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του έργου LADDER

1η Εθνική Εκπαίδευση Αθήνα, 14 & 15 Δεκεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

O ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ διοργανώνει στις 14-15 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα την πρώτη εθνική εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου LADDER.
 
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενεργός συμμετοχή των ελληνικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή εκπαίδευση, μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και δημιουργικής διάδρασης για τον σχεδιασμό αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ενταχθούν οι πολίτες στη λογική «Δρω τοπικά, σκέφτομαι και επιδρώ ευρωπαϊκά και παγκόσμια». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι υπό την εποπτεία της Ακαδημίας της Χάγης για την Τοπική Διακυβέρνηση.
 
Πληροφορίες: 210-3243374, 210-3246139

 παρακαλώ πατήστε εδώ και δείτε το σχετικό πρόγραμμα