Ενημερωτική συνάντηση με θέματα: 1. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της δυναμικής των αδελφοποιήσεων και 2. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία με βασικό ομιλητή τον Δρ Αντώνη Καρβούνη

Ενημερωτική συνάντηση με θέματα: 1. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της δυναμικής των αδελφοποιήσεων και 2. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία με βασικό ομιλητή τον Δρ Αντώνη Καρβούνη

Διοργάνωση: Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) και η Π.Ε.Δ. Αττικής


--  παρακαλώ πατήστε εδώ και δείτε την σχετική πρόσκληση 

--  Παρακαλώ πατήστε  εδώ και δείτε την παρουσίαση τον Δρ Αντώνη Καρβούνη από την ενημερωτική συνάντηση της 23 Νοεμβρίου