Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, η Π.Ε.Δ. Αττικής και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας, με θέμα

Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, η Π.Ε.Δ. Αττικής και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας, με θέμα

"Ωρίμανση έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ - Ο σημαντικός ρόλος της Διαβούλευσης Ο ρόλος του Ε.Ο.Ε.Σ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας'' όπου θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα την Παρασκευή, 26 Ιουνίου και ώρα 09.30 στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77, Μεταξουργείο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή .pdf παρακαλώ πατήστε εδώ)


Αγαπητοί φίλοι,
Το 2015, πρώτη χρονιά της νέας δημοτικής περιόδου συμπίπτει με την χρονιά εξειδίκευσης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στην τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύεται η τυπική, αλλά και ουσιαστική σημασία της διαβούλευσης υπό το πρίσμα του συμμετοχικού - δημοκρατικού προγραμματισμού για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

Η έννοια της διαβούλευσης, θεσμοθετημένη από τη δεκαετία του '80 και επιβεβαιωμένη με τη θεσμοθέτηση του Δημοτικού Κώδικα, καταδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής νομιμοποίησης. Σε αυτή τη βάση καλούνται οι τοπικές κοινωνίες, με τον Δήμο εμψυχωτή της αναπτυξιακής διαδικασίας, να συνδιαμορφώσουν το αναπτυξιακό όραμα και τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, και να συμπράξουν στην υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών τοπικού χαρακτήρα, που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των αναπτυξιακών δρώντων της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τους νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, και ιδιαίτερα των διατάξεων που αφορούν την προετοιμασία τοπικών χωρικών στρατηγικών (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων), αναδεικνύεται σε προαπαιτούμενο κριτήριο επιλεξιμότητας η κοινωνική νομιμοποίηση που λαμβάνουν τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις κάθε δημοτικής αρχής.

Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, η Π.Ε.Δ. Αττικής και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας, με θέμα

"Ωρίμανση έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ - Ο σημαντικός ρόλος της Διαβούλευσης Ο ρόλος του Ε.Ο.Ε.Σ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας"


όπου θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα την Παρασκευή, 26 Ιουνίου και ώρα 09.30 στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77, Μεταξουργείο).