Ενημερωτική Ημερίδα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020».
Κ.Ε.Δ.Ε., 8 Ιουλίου 2014

Ενημερωτική Ημερίδα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020».
Κ.Ε.Δ.Ε., 8 Ιουλίου 2014

Μετά την έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος...

 

Μετά την έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ θα υλοποιήσει ενημερωτική ημερίδα, την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα).
 
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του προσωπικού των Δήμων που έχει αντικείμενο ενασχόλησης τον προγραμματισμό, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ.
 
Για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στο σχετικό έντυπο που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://efc.ypes.gr
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 
Ενημερωτική Ημερίδα
«Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»
Κ.Ε.Δ.Ε., 8 Ιουλίου 2014
 
 
 
 
9:00-9:30                      Εγγραφή συμμετεχόντων
 
9:30-10:00         Χαιρετισμοί
-         Εκπρόσωπος ΥΠΕΣ
-         Εκπρόσωπος ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
 
Μέρος Ι: Η Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»
 
10:00-10:30 Οι Δράσεις και τα Μέτρα του Ευρωπαϊκού   
 Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-  
 2020»
 
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης, Στέλεχος της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος
 
10:30-11:00 Διαδικασία υποβολής προτάσεων και βέλτιστες
                     πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 
Άννα Φαρούπου, Στέλεχος της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος
 
 
11:00-11:30       Ερωτήσεις-Συζήτηση
 
 
11:30 – 12.00     Διάλειμμα
 
Μέρος ΙΙ: Η Ελληνική Εμπειρία του Προγράμματος κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013
 
12:00-12:30       Αδελφοποιήσειςκαι Δίκτυα Αδελφοποιημένων Πόλεων
 
Δρ. Μιχάλης Χριστάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’
 
12:30-13:00       Έργα των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών
 
Θεμιστοκλής Κοσσίδας & Παύλος Κέσλευ, εκπρόσωποι της οργάνωσης «Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ»
 
13:00-13:30       Ευρωπαϊκή Μνήμη
 
Εκπρόσωπος Δήμου Χαϊδαρίου
 
 
13:30-14:00       Συζήτηση-Κλείσιμο Ημερίδας