Αποχαιρετώντας τον οραματιστή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κ. Ζακ Ντελόρ, Πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποχαιρετώντας τον οραματιστή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κ. Ζακ Ντελόρ, Πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Καταθέτουμε τον σεβασμό μας και ένα μεγάλο «ευχαριστώ», την ώρα του ύστερου ταξιδιού, σε έναν από τους τελευταίους οραματιστές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, τον κ. Ζακ Ντελόρ. Καταθέτουμε την βούλησή μας ότι θα συνεχίσουμε - με τις δυνάμεις που μας επιτρέπει ο θεσμός των ΕΟΕΣ - την προσπάθεια για μια Ευρώπη όχι μόνο οικονομικά και πολιτικά ενοποιημένη, αλλά και για την Ευρώπη της ενιαίας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας, της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής συνοχής, της κοινής ιθαγένειας. Της Ευρώπης, φωτόσημο διαχρονικών αρχών και αξιών. Για όλο τον Κόσμο.

  1. Καλό ταξίδι Πρόεδρε.