«Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» Θέση και Ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

«Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» Θέση και Ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Στις 27 έως 29 Μαΐου ο Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία πραγματοποίησε συνάντηση των μελών του στη Θεσσαλονίκη. Θέμα της συνάντησης ήταν: «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» Θέση και Ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Δόθηκε μια ευκαιρία συζήτησης με όλους τους Δημάρχους – μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ. Μιας σε βάθος γνωριμίας μεταξύ των μελών αλλά και της θέσης, του λόγου, του ρόλου και του έργου του Ε.Ο.Ε.Σ. λίγο πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Μιας συνάντησης μακριά από την βάσανο της καθημερινότητας.


Ο Ε.Ο.Ε.Σ. έκρινε ότι είναι απαραίτητη η απευθείας ενημέρωση για τα μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα στην πορεία και την καθιέρωση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ως κατ’ εξοχήν εργαλείου άυλης και υλικής ανάπτυξης, πέρα από τα σύνορα και τις όποιες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκαταλήψεις. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί η ανάδειξη των Ε.Ο.Ε.Σ. ως συνομιλητών με τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα διαμόρφωσης τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η αναγνώρισής τους ως συντελεστών οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε διασυνοριακό, διαπεριφερειακό, διακρατικό και συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρουσίαση στα ελληνικά και στα αγγλικά της κας. Anne Graumans (GR, EN)