ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 19/10/2012

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 19/10/2012

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 19/10/2012
 
 
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ την  Παρασκευή   19 /10/2012 και ώρα  11.00    στα γραφεία της ΚΕΔΕ (6ος όροφος)Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8 σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ με θέματα:
 
1. Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα.
2.  Παρουσίαση πλατφόρμας αποκλειστικής ενημέρωσης των μελών   
     μας για Ευρωπ. προγράμματα.
3.     Η συμμετοχή και ο ρόλος του Ε.Ο.Ε.Σ στο πρόγραμμα LeonardoDaVinci.
4. Προγραμματισμός δράσης στα πλαίσια του Συμφώνου των    
     Δημάρχων (Συνεργασία με Δήμο Παιανίας και ΚΑΠΕ).
5.   Συνεργασία με ALDA
6. Έγκριση αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ

 
 
 
Κλείσιμο