Δήμο Φοινικαίων

Δήμο Φοινικαίων

Δήμαρχος: ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση: 9716, Finiq, Vlorë
Ημερομηνία ένταξης: 17/3/2017
website: http://bfiniq.gov.al/
Κλείσιμο