ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

Δήμαρχος: Χρηστάκης Κίτσιος
Email: bashkia.finiq@gmail.com/
Διεύθυνση: 9716, Finiq, Vlorë
Ημερομηνία ένταξης: 17/3/2017
website: http://bfiniq.gov.al/