ΠΕΔΑ

ΠΕΔΑ

Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Γεώργιος
Διεύθυνση: Koτσικά 4, Αθήνα, 10434
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
https://www.pedattikis.gr/