ΠΕΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διεύθυνση: Koτσικά 4, Αθήνα, 10434
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
http://www.peda.gr

Κλείσιμο